Menu

Gebruiksvoorwaarden van Soulcamp

Soulcamp biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot programma's bestaande uit werkboek en video’s ('Soulcamp-content') die via internet worden gestreamd naar mobiele telefoons, tablets of computers en andere apparaten met een internetverbinding ('Soulcamp-compatibele apparaten').
Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over 'de Soulcamp-dienst', 'onze dienst' of 'de dienst', bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door Soulcamp wordt geleverd voor het ontdekken en kijken van Soulcamp-content, met inbegrip van alle opties en functies, aanbevelingen en reviews, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en software die is verbonden aan onze dienst.


1. Lidmaatschap
1.1. Je Soulcamp-lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de Soulcamp-dienst, moet je beschikken over internettoegang en een Soulcamp-compatibel apparaat. Je moet ons tevens een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel' betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (zie 'Opzeggen' hieronder).

1.2. We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale aanbiedingen of abonnementen die door derden worden aangeboden in combinatie met hun eigen producten en diensten. Voor sommige abonnementen kunnen andere voorwaarden en beperkingen gelden. Deze voorwaarden zullen aan je worden verstrekt wanneer je je registreert of zullen in andere aan jou gerichte communicatie worden vermeld. Specifieke informatie over je Soulcamp-lidmaatschap kun je vinden op onze website door onder je profielnaam op de link 'Portal' te klikken.

1.3. Bij misbruik door leden, door onder andere het doorgeven van inloggegevens aan derden, behoudt Soulcamp zich het recht voor het abonnement stop te zetten. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden.


2. Facturering en opzegging
2.1. Factureringscyclus. Het lidmaatschap voor de Soulcamp-dienst wordt afgeschreven via je Betaalmiddel op de specifieke factureringsdatum die is aangegeven op je 'Account'-pagina. De duur van de factureringscyclus hangt af van het type abonnement dat je kiest wanneer je je registreert voor de dienst. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt. Ga naar onze website en klik op de pagina 'Account' op de link 'Factureringsgegevens' als je je volgende betalingsdatum wilt bekijken.

2.2. Betaalmiddelen. Om de Soulcamp-dienst te gebruiken, moet je een of meer Betaalmiddelen verstrekken. Je geeft ons toestemming om, indien je primaire Betaalmiddel wordt geweigerd of indien dit Betaalmiddel niet langer beschikbaar is, de abonnementskosten af te schrijven van een van de andere Betaalmiddelen die aan je account zijn gekoppeld. Je blijft verantwoordelijk voor bedragen die we niet hebben kunnen incasseren. Als een betaling niet wordt verwerkt doordat bijvoorbeeld de vervaldatum van je Betaalmiddel(en) is verstreken of het saldo te laag is en je je account niet opzegt, kunnen we je toegang tot de dienst opschorten totdat we de kosten hebben kunnen afschrijven van een geldig Betaalmiddel. Voor het gebruik van sommige Betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij je in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van je Betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per Betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de aanbieder van je Betaalmiddel.

2.3. Je Betaalmiddelen bijwerken. Op de pagina 'Account' kun je je Betaalmiddelen bijwerken. We kunnen je Betaalmiddelen ook bijwerken aan de hand van gegevens die de betaaldienstverleners hebben verstrekt. Je geeft ons toestemming om, indien een Betaalmiddel wordt bijgewerkt, de kosten voor de Soulcamp-dienst te blijven afschrijven van de toepasselijke Betaalmiddelen.

2.4. Opzegging. Je kunt je Soulcamp-lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de Soulcamp-dienst tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor Soulcamp-content die niet is gekeken. Als je wilt opzeggen, ga je naar de pagina 'Portal' en volg je de instructies voor opzegging. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch gesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt zien wanneer je account wordt beëindigd, klik je op de pagina 'Portal' op 'Factureringsgegevens'.

2.5. Wijzigingen in de prijs en abonnementen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen zijn echter pas 30 dagen na kennisgeving van toepassing.


Soulcamp-dienst
3.1. Je moet minimaal achttien jaar zijn of meerderjarig in je provincie, regio of land om lid te worden van de Soulcamp-dienst. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van de dienst onder toezicht van een volwassene.

3.2. De Soulcamp-dienst en de content die via de dienst beschikbaar is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens je Soulcamp-lidmaatschap verlenen we je een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Soulcamp-dienst te gebruiken en Soulcamp-content te kijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

3.3. De Soulcamp-dienst, met inbegrip van de contentcatalogus, wordt regelmatig bijgewerkt. Bovendien testen we voortdurend diverse aspecten van onze dienst, waaronder onze website, gebruikersinterfaces, promoties en de beschikbaarheid van Soulcamp-content.

3.4. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Soulcamp-dienst, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van de Soulcamp-dienst niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Soulcamp-dienst; software of andere producten of processen die via de Soulcamp-dienst toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van de Soulcamp-dienst te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Soulcamp-dienst te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's. We kunnen je gebruik van onze dienst beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

3.5. De beeldkwaliteit van de Soulcamp-content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding. De beschikbaarheid van HD, Ultra HD en HDR is afhankelijk van je internetdienst en de mogelijkheden van het door jou gebruikte apparaat. Sommige content is niet beschikbaar in elke beeldkwaliteit, zoals HD, Ultra HD en HDR, en niet alle abonnementen bieden de mogelijkheid om content in elke beeldkwaliteit te zien. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang. Vraag je internetprovider naar meer informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van internetdata. Hoelang het duurt voordat Soulcamp-content wordt gestart, hangt af van een aantal factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte op dat moment, de geselecteerde content, en de configuratie van je Soulcamp-compatibele apparaat.

3.6. De Soulcamp-software is ontwikkeld door of voor Soulcamp en ontworpen om Soulcamp-content te kunnen kijken via Soulcamp-compatibele apparaten. De Soulcamp-software kan per apparaat en medium variëren en ook de functies en voorzieningen kunnen per apparaat verschillen. Je erkent dat het gebruik van de dienst mogelijk software van derden vereist die is onderworpen aan licenties van derden. Je stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van Soulcamp en gerelateerde software van derden kunt ontvangen.


4. Wachtwoorden en accounttoegang.
Het lid dat het Soulcamp-account heeft gemaakt en via wiens Betaalmiddel de lidmaatschapskosten worden afgeschreven (de 'Accounteigenaar'), heeft toegang tot en controle over het Soulcamp-account en de Soulcamp-compatibele apparaten waarmee toegang tot onze dienst wordt verkregen. Bovendien is de Accounteigenaar verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het Soulcamp-account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt, dient hij of zij toezicht te houden op de Soulcamp-compatibele apparaten waarmee toegang tot de dienst wordt verkregen en het wachtwoord en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Soulcamp of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.


5. Diversen
5.1. Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die je mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in jouw land.

5.2. Ongevraagde materialen. Soulcamp accepteert geen ongevraagde materialen of ideeën voor Soulcamp-content en is niet verantwoordelijk voor enige gelijkenis tussen Soulcamp-content of -programmering en materialen of ideeën die aan Soulcamp zijn verstrekt.

5.3. Klantenondersteuning. Als je meer wilt weten over onze dienst of als je hulp nodig hebt met je account, kun je het Soulcamp FAQ Helpcentrum op onze website bezoeken. Binnen alle redelijkheid kan Soulcamp ondersteuning per email bieden.

5.4. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

5.5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Soulcamp kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen je minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

5.6. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van je Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

Laatst bijgewerkt: 18 februari 2021